Wij zijn gespecialiseerd in antieke (geïllustreerde) boeken en oude prenten. Als u boeken, prenten, drukwerk of tekeningen uit of over de periode 1600-1930 wilt verkopen, kunnen wij

  • uw aanbod geheel of gedeeltelijk kopen.
  • uw aanbod geheel of gedeeltelijk in consignatie nemen en verkopen. Dit tegen een afgesproken aandeel in de opbrengst en binnen een afgesproken termijn. Als de verkoop niet lukt, krijgt u uw bezit terug.
  • u verwijzen naar een collega die misschien geïnteresseerd is.
  • u adviseren om uw aanbod zelf te verkopen of naar de kringloop te brengen.

Bij het beslissen wat u met uw overtollige boeken of prenten doet speelt de mogelijke opbrengst een belangrijke rol. Wij zijn altijd bereid u op dit punt kosteloos van advies te dienen, officiële taxaties leveren wij echter niet.