Almanach voor heden en morghen ende daer op vermaeckelijcke uyt-legginghen voor een Nieuw-jaer

350,00

Croon. Petrus: Almanach voor heden en morghen ende daer op vermaeckelijcke uyt-legginghen voor een Nieuw-jaer. Antwerpen, (C. Woons) 1665 In-8°, met gegraveerde titel door F. Bouttats  [8] ff, 371 + [5] pp. Originele perkamenten kaft. Een algemene inleiding over de planeten, bepaalde feesten, enz. wordt gevolgd door de Kalender, die voor elke maand bestaat uit een dagelijks gedicht ter ere van de heilige van die dag, met een verslag, in proza ​​of vers, van speciale gebeurtenissen verbonden met het kerkelijk leven en met het weer. Het boek verkeert in goede staat, voorblad is wat slordig.

1 op voorraad

Beschrijving

This post is also available in: English

Petrus Croon, 1634 – 1682, was zoon van een notaris uit Mechelen. Hij trad in bij een klooster van de congregatie van Windesheim in Brugge. Aldaar schreef hij 6 werken in de trant van Cats en Poirters. Hij opteerde resoluut voor het gebruik van de volkstaal. Ook had hij veel belangstelling voor de astronomie. In 1674 werd hij prior v/h klooster St.Maartensdal te Leuven. Hij produceerde 6 werken Cocus bonus, ofte Geestelijcke Sinnebeelden ende Godtvruchtige uyt-leggingen op alle de gereetschappen van den Kock, Brugge, 1663. In dit werk vindt men gerijmde zinspelingen en zedelijke verklaringen van allerlei keukengereedschap op rijm; Cucus Bonus tweede deel ofte gheestelycke bemerckingen op de tafel ende spysen van een volkomme maeltyt, Brugge 1663, Almanach voor heden en morgen, Antw. 1663; Moy-al, oft vermaeckelijcke beschrijvinge op verscheyde Ambachten, Mechelen 1666, herdrukt te Antwerpen in 1766; Grabbelingh, ofte vermaecklycke Raetsels, Brugge, 1666, en Historie van O.L.V. van Hanswijck, Mechelen 1670.