Beschyving der Stadt en Lande van Breda

750,00

Description of the City and Country of Breda, Containing the Antiquity of the County of Stryen, its first Inhabitants, and ancient Form, with a historical Story of the Lives of the Counts of Stryen, and subsequent Lords of Breda; In addition, the emergence and the first principles of the city of Breda, its name, the first ramparts, and further enlargements and fortifications, with the most important buildings, both worldly and gesstelycke, the method of government, highnesses, privileges, etc. As well as: An accurate and concise description of the Land of Breda, its Villages, Liberties and Lordships, with their own Antiquities, Governments, Appendices and Common Buildings: From many Old and New Writers collected together, and with a significant number from now and unpublished real pieces, letters and confirmations. By Thomas Ernst van Goor, published in 1744 by Jacobus van den Kieboom in The Hague. Quarto size 31 x21 cm. The book was rebound in the 19th century.

1 in stock

Description

This post is also available in: Nederlands

Contains:

Opdracht aan den doorluchtigsten vost en heer Willem Karel Hendrik Friso,

Nobilissimo doctissimoque viro D. Thomae Ernesto van Goor

Inhoudsopgave

Naam-Lijst der Heeren Inteekenaren

Eerste Boek: Pagina 3- 197

Bevat Stambomen:

Geslacht Tafel der Graven van Stryen, tot de tyde ’t Landt van Breda van ’t zelve Graafschap is afgezondert in den jaare 1039

Geslacht Tafel van den Heeren van Breda, uyt de Huysen van Stryen, Breda, loven, Liedekerke en Rassegem

Geslacht Tafel der Heeren van Breda, uit de huizen van Polanen en Nassau

Bevat kopergravures:

Breda zoals de Stadt er in 1350 door Jan van Pola met Muuren en Wallen omringt is B.F.I. fecit

Breda zoals de Stadt zig vertoonde omtrent het jaar 1500 B.F. Immink sculp P de Swart del.

Breda door Prins Maurits met nieuwe Vesting Werken gesterkt in het jaar 1622 B.F.I. 1743

Grondt tekening der stadt Breda, B.F. Immink 1743

Het hof des Prinen van Oranje te Breda Immink

Het Hof van Valkenberg Immink

Afbeelding van de Groote Kerk en Toren, Met inzet toestand voor 1694 Immink

Grafmonument Immink

Altaarstuk (uitvouwbaar, Immink

Grafmonument Engelbregt, Immink

Grafmonument Heer van der Lecke Immink (enkele pagina)

De kleine kerk vanouts genaemt Markendael, P. de Swart del, Immink fecit

St. Wendelins Capelle, of Franse kerk, P. de Swart del, Immink fecit

Gasthuys, P de Swart del. Immink fec

 

Tweede boek: Pagina 197 – 352

Bevat kopergravures:

Drossaerden der Stadt en Lande van Breda door Immink (3x enkele pagina)

Regeerende magistraat der Stadt Breda, door Immink

Nieuwe verbeterde kaart van het Land en de Baanderye van Breda, Anoniem (uitvouwbaar)

 

Derde Boek: Vervattende een Algemeene Bescryving van ’t Landt van Breda Pagina 353 – 397

Vierde Boek: Vervattende veele privilegien en oude Brieven, mitsgaders Vryheden, Rechten, Costuymen, en andere zoo algemeene als byzondere Stucken, betreffende de Stadt en ’t Landt van Breda, Meest dienende tot bewys en opheldering de Geschiedenissen en zaecken in de drie voorgaande Boecken verhandelt. Pagina 398-545

Druk en andere Feylen