De Indische secretaris

100,00

De Indische secretaris. Handboek voor den notaris, den ambtenaar van den burgerlijken stand, den koopman, den voogd, den curator den uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen, den landheer en in het algemeen voor allen, die zich, op eene gemakkelijke wijze, met de hier te lande vigerende wetten en besluiten wenschen bekend te maken. Verrijkt met voorbeelden van notariële en onderhandsche acten, requesten, enz. enz. Door Mr. L.J.A. Tollens, adviserend advocaat en candidaat notaris te Batavia. Halfleren band, 8vo, 828 pagina’s. Uitgegeven in 1855 te Batavia door Lange & Co. Het boek verkeert in goede staat.

1 op voorraad