Den pelgrim van dese wereldt, verhaelende, tot een ieders onderrichtinghe ende eerlyck vermaeck, het ghedenckweerdighste dat hy in syn levens-pelgrimagie ghesien, ghehoort, ende ghelesen heeft

295,00

(Jan de Grieck): Den pelgrim van dese wereldt, verhaelende, tot een ieders onderrichtinghe ende eerlyck vermaeck, het ghedenckweerdighste dat hy in syn levens-pelgrimagie ghesien, ghehoort, ende ghelesen heeft. Brussel, Jan de Grieck, 1690. Or. Leren band, met goudopdruk (vervaagd) 32mo, 349 pp.

* Scheepers II, 825; Muller 409. De uitgever, tevens de schrijver, geeft hierin menig gevat antwoord van de katholieken, vooral aan de snaterachtige bijbelzusters. Zie (ook) p. 75 over de Quakers.

2e hoofdstuk p. 77: Holland en zijn steden; p. 120 vgg: haringvangst

3e hoofdstuk p. 131: Spanje en Turkije (slavenhandel p. 165 – 172: uitvoerig over de wrede behandeling van de christenen, die o.a. worden opgesloten in keldertjes, matamoures)

4e hoofdstuk: p. 209: Engeland; 5e hoofdstuk: p. 279: Frankrijk

Veel curieuze, levendige details over de gebruiken in de diverse landen.

1 op voorraad