Foliomap met stukken over de Tjiomas affaire

1.500,00

Foliomap met stukken betreffende de Tjiomas affaire, bevat conceptrapport, verslagen zittingen van de Tweede kamer der Staten-Generaal, verzoekschriften, nota’s en aantekeningen.

1 op voorraad

Beschrijving

This post is also available in: English

Bevat:

Nota Van Gennep in zake Tjiomas, Uitsluitend voor de commissie

Zittingen 1886 – 1887 166            1 Inlichtingen op de adresse van E.P.C. Sol, oud-officier van het Indische leger, betreffende de zaak Tjiomas, geleidende brief

Zittingen 1886 – 1887 166            1 Inlichtingen op de adresse van E.P.C. Sol, oud-officier van het Indische leger, betreffende de zaak Tjiomas  geleidende brief

Zittingen 1886 – 1887 171            1 Inlichtingen op het adres van C.H.F. Riesz, te Buitenzorg, handelende over verschillende onderwerpen, rakende het bestuur in Nederlandsch-Indie

Zittingen 1886 – 1887      62           88           Stukken betreffende den toestand van en de jongste voorvallen op het land Tjiomas   ontwerprapport.

Zittingen 1886 – 1887      62           1             Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, betrekkelijk de ontzegging van verblijf in de afdeling Buitenzorg aan E.P.C. Sol en Jrt. A.L. De Sturler geleidende brief

Zittingen 1886 – 1887      62           2             verslag der commissie

Zittingen 1886 – 1887      62           2b          verslag der commissie

Zittingen 1886 – 1887      62           3-122     Stukken betreffende den toestand van en de jongste voorvallen op het land Tjiomas, losse Folio stukken

Inventaris der bijlagen behoorende bij het verzoekschrift aan de Tweede kamer der Staten-Generaal dd.20 October, van E.P.C.Sol

Verzoekschrift Eduard Pieter Carel Sol, ‘s-Gravenhage, 20 oktober 1886   38 pagina’s

Verzoekschrift door Eduard Pieter Carel Sol handelend voor en namens Jhr. Johan Wilhelm Eduard De Sturler, ‘s-Gravenhage 25 oktober 1886           34 pagina’s

Verzoekschrift door Eduard Pieter Carel Sol handelend voor en namens Jhr. Alphonse Louis De Sturler, ‘s-Gravenhage 25 oktober 1886           7 pagina’s

3 grote folio vellen met handgeschreven aantekeningen betreffende de Tjiomas zaak. Waarschijnlijk afkomstig van een Commissie lid.

Handgeschreven aantekeningen betreffende de Tjiomas zaak op 3 vellen briefpapier (A5) van de Tweede Kamer der Staten Generaal Waarschijnlijk afkomstig van een Commissie lid.

Handgeschreven brief op biefpapier (A5) van de Tweede kamer der Staten-Generaal, getekend, Hoet.

Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal door Eduard Pieter Carel Sol, 7 mei 1888               7 pagina’s

Adres aan de tweede kamer der Staten Generaal + lijst van ondertekenaars, december 1887               3 pagina’s + los vel

Verzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal door Jhr. Johan Wilhelm Eduard De Sturler,2 mei 1892     34 pagina’s

Verzoekschrift Eduard Pieter Carel Sol, 6 februari 1887    3 pagina’s

Handgeschreven versie van het verwijderingsbesluit door Gouverneur Generaal Van Rees op briefpapier (folio) van de Tweede kamer der Staten-Generaal.