Gavin, Antonio – Historie van de bedriegeryen der priesters en monniken in Spanjen

750,00

Gavin, Antonio – Historie van de bedriegeryen der priesters en monniken in Spanjen.
Door Antony Gavin, voorheenen wereltlyke priester van de Roomsche Kerk te Saragosse, en t’zedert het jaar 1715 predikant van de Engelsche kerk.
Uyt het Fransch vertaalt door J. Schoolhouder.
Amsterdam, Abraham Strander, 1732/’27/’28
Drie delen, compleet, in contemp. perkament gebonden, (XXXII), 418; (XXIV),454; (XVI), 454 p. Met wapenschild en 24 gravures van J.C. Philips. Mooi ex.
Buisman 617; Scheepers I.520; Knuttel, Kerkgesch 102/’03; Hayn-Gotendorf II, 508.

1 in stock

Description

This post is also available in: Nederlands

Hayn-G.: “Aeusserst freie Enthüllungen über die unglaubliche Sittenlosigkeit der Mönche und Nonne, wie sie schlimmer nicht erdacht werden können … Der Verfasser (war) ein wegen seiner Anschauungen aus Spanien nach England geflüchteter Laienpriester”.
Eng. titel: “Frauds of Romish monks and priests” (1e dr. 1691) door G. d’Emiliane.
Fra. titel: “Passe-partout de l’église romaine”. Zie Pisanus Fraxi 122 vgg.; Hayn-G. II, 135.
Vert. van Histoire des tromperies des prestres et des moines

Gavin, Antonio (fl. 1726), auteur van ‘A Master-Key to Popery’, een inwoner van Zaragossa, werd opgeleid aan de universiteit van die stad en behaalde een MA. Voordat hij drieëntwintig jaar oud was, ontving hij wijding als een seculiere priester in de kerk van Rome. Vervolgens omarmde hij het protestantisme, ontsnapte uit Spanje vermomd als legerofficier, bereikte Londen, waar hij gastvrij werd ontvangen door graaf Stanhope, die hij in Zaragoza had ontmoet, en op 3 januari 1715-1716 kreeg hij een vergunning van Robinson, bisschop van Londen, om in een Spaanse gemeente te officiëren. Twee jaar en acht maanden lang predikte hij eerst in de kapel op Queen’s Square, Westminster, en daarna in de kapel van Oxenden, vlakbij de Haymarket. Zijn eerste preek, die aan Lord Stanhope is opgedragen, werd gepubliceerd als ‘Conversion de las tres Potencias del alma, explicada en el Primer Sermon’ [op Deut. xxxx. 9, 10], 8vo, Londen, 1716. Stanhope, die voor hem een ​​vaste voorkeur in de kerk van Engeland wilde verkrijgen, adviseerde Gavin om in juni 1720 het predikaat van het Preston oorlogsschip te aanvaarden, in welke hoedanigheid hij zou voldoende vrije tijd hebben om Engels onder de knie te krijgen. Toen het schip buiten gebruik werd gesteld, ging hij naar Ierland ‘op aandrang van een vriend’, en terwijl hij hoorde van de dood van Stanhope in Londen op 5 februari 1721. Kort daarna, in opdracht van Palliser, aartsbisschop van Cashel, en decaan Percival, verkreeg hij de pastoor van Gowran, in de buurt van Kilkenny, die hij bijna elf maanden diende. Daarna verhuisde hij naar Cork, waar hij bijna een jaar bleef als kapelaan van een aangrenzende parochie, af en toe predikend in Cork, Shandon en Gortroe. Gavin verwierf aanzienlijke bekendheid door een mengelmoes van leugens en laster te verzamelen, afgewisseld met onfatsoenlijke verhalen, waaraan hij de titel ‘Een meestersleutel voor het pausdom’ gaf; bevattende … een ontdekking van de meest geheime praktijken van de seculiere en reguliere roomse priesters in hun oorbiecht,’ &c., 8vo, Dublin, 1724, merkwaardig genoeg opgedragen aan een kind, de Hon. Grace Boyle. Het Britse publiek slikte Gavins uitvindingen gretig in. Aldus aangemoedigd publiceerde hij een tweede editie, ‘zorgvuldig gecorrigeerd van de fouten van de eerste, met grote toevoegingen’, 3 delen. 12mo, Londen, 1725-6, waarvan een Franse vertaling door François Michel Janiçon verscheen, 3 vols. 12mo, Londen [Amsterdam], 1726–7. In het voorwoord van het derde deel schrijft Gavin: ‘In minder dan twee jaar zijn 5.000 van mijn eerste en tweede deel verspreid onder de protestanten van Groot-Brittannië en Ierland; Ik zal mij ijverig inspannen om het vierde deel af te maken, dat een Master-Key zal zijn voor zowel het pausdom als de hel’, onverschrokken, zoals hij zijn lezers wil laten afleiden uit de gewelddadige dreigementen van de afgezanten van de paus. Het afsluitende deel, dat nooit verscheen, zou volgens de advertentie op de laatste pagina van vol. iii., ‘Dr. Gavin’s Dreams, of het meesterwerk van zijn Master-Key.’
Bron: https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Gavin,_Antonio

Jan Caspar Philips (1690-1775), was een Duitse graveur die zich in Amsterdam vestigde. Hij werd misschien in Trebur geboren, als een jongere broer. Zijn vader was Hendrik Philips (-1748), een pruikenmaker, zijn moeder Anna Elizabeth Kraft (-1753). Het gezin vestigde zich op NZ Voorburgwal. In 1725 werd hij de leermeester van de graveur Simon Fokke en zijn neef Caspar Philips. Hij droeg gravures bij aan Jan Wagenaar’s Hedendaagse Historie en maakte de gravures in 1743 voor Kornelis de Wit’s “Verzaameling van Afbeeldingen van Doopsgezinde Leeraaren”. Hij stierf aan de Egelantiersgracht.
Bron: wikipedia