Grieck, Joan de [samensteller] – De Droeve, ende Blyde Wereldt

150,00

De droeve, ende blyde wereldt. Behelsende vele treurighe gheschiedenissen, belacchelycke kluchten, heerlycke leeringen, ende andere ongemeene aerdigheden. Uyt verschyde schryvers by een ghebracht door. I. D. G. Brussel, Joan de Grieck, boeckverkooper, by het Beggynhof, 1671.
Or. leren band met goudopdruk, 13 x 7,5 cm. (6), 280 p. Ex libris Em. van Heurck: zie laatste schutblad. Frontispice met afbeelding van jongetje dat zit te poepen ontbreekt, verder in prima conditie. Bevat ernstige en vrolijke verhalen, “van vuyligheydt gezift”.
Zeer zeldzame originele uitgave van een verzameling korte verhalen en anekdotes van de Brusselse auteur & uitgever Joan de Grieck (1628-1699). Ze waren bedoeld om ‘fatsoenlijke lectuur’ aan te bieden tegen de onfatsoenlijke boekjes genaamd “S. Niclaes en S. Martens giften”. Een andere uitgave werd gepubliceerd in Antwerpen door Theodore Spits (1671)

1 op voorraad

Artikelnummer: CS10652 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

This post is also available in: English

Jan of Joan de Grieck (Brussel, 1 december 1628 – aldaar, 22 oktober 1699) was een drukker, boekverkoper en auteur uit de Spaanse Nederlanden.
Hij was een zoon van Lambert de Grieck en Anna van No, die vermoedelijk afkomstig waren uit Brugge. Ze trouwden in de Sint-Goedelekerk en stichtten een kroostrijk gezin. Joan was het derde van twaalf kinderen. Met de oudste broer Claude en de jongste Josse (1648-na 1704) deelde hij zijn literaire belangstelling.
Joan liep school bij de jezuïeten. In 1671 was hij gevestigd als drukker bij het Begijnhof en later op de hoek Graanmarkt/Vinketstraat, naast het mouthuis. Hij trouwde op 25 februari 1672 met Joanna Schoevaerts, met wie hij een dochter Joanna-Petronella en een zoon Emmanuel-Claudius kreeg.
De letterkundige productie van Joan de Grieck valt niet eenvoudig te onderscheiden van deze van zijn twintig jaar jongere broer Josse. Zelfs over Joans auteurschap van de blijspelen bestaat geen zekerheid.[1] Deze zedelijke stukken, bedoeld om het “zielvenijn” der “oneerlijcke Comedien” uit de theaters te verdrijven, worden eerder geprezen om hun karaktertekening dan hun originaliteit.
De broers publiceerden een reeks niet te categoriseren bundels die humor en zedenlessen vermengden.[2] Dit werk was sterk geïnspireerd door Adriaan Poirters en diens manier om een moralistisch vertoog te verluchtigen met grappige anekdotes. Joan wordt doorgaans beschouwd als de auteur van Den wysen gheck (1672), een anekdotenbundel over vorsten als Filips de Goede en koning Filips II van Spanje.
Aan keizer Karel V wijdde De Grieck enkele jaren later een anekdotenbiografie, die hij zelf als vorstenspiegel aanduidde. Steundend op verhalen uit de 16e eeuw en op Spaanse voorbeelden, gaf dit werk mee vorm aan de herinneringscultuur rond Karels persoon en de mythe van de olijke vorst.[3] In het boek reist keizer Karel door zijn Nederlanden en laat hij zich anoniem betrekken in de omgang met gewone mensen. Op de gemoedelijke ontmoeting volgt vaak een uitnodiging aan het hof, waar de keizer zich bekendmaakt en lacht met de betrokkene.
De autobiografie Den pelgrim van dese wereldt wordt soms ook aan Joan de Grieck toegeschreven, maar lijkt eerder het werk van zijn broer Josse.
Als drukker publiceerde Joan de Grieck in verschillende talen. Behalve eigen werk verscheen bij hem onder meer een boek toegeschreven aan Emmanuel de Aranda, Den lacchende ende leerende Waer-seggher (1679). Na Joans dood zette zijn zoon Emmanuel-Claudius de drukkerij verder. Te Amsterdam werd zijn verzamelde toneelwerk uitgegeven, aangevuld met een kluchtboek.