Leven van den H. Vincentius a Paulo, instelder der Vergaderinge van de missionarissen en Dogters der Liefde

75,00

Collet, Petrus (1693-1770): Leven van den H. Vincentius a Paulo, instelder der Vergaderinge van de missionarissen en Dogters der Liefde. Dienstig soo voor Geestelyke als Wereldlyke, die hunnen staat volmaektelyk willen beleven. Gemact en in het licht gegeven door den Wydberoemden Heer Petrus Collet, Missionaris ende Leeraer der Sorbonne, ende over-geset uit het Fransch in de Vlaemsche taal, door eene Priester. Kortrijk, Langhe, Joannes de -, 1771. In 8vo,  origineel leer met goudopdruk.  Mooi exemplaar, stukje van het schutblad ontbreekt.

* hagiografie over de bekende weldoener der armen, de H. Vincentius (1581-1660). Naar hem zijn de befaamde Vincentiusverenigingen genoemd, die zich inzetten voor de bestrijding van de armoede.

1 op voorraad