Newport, Henricus Ignatius de – Zoete bemerckingen op het lyden Jesu Christi

150,00

Zoete bemerckingen op het lyden Jesu Christi en sijne alderheylighste mysterien als oock op die der alderheylighste maget Maria. Met een kort begrijp van verscheyde levens, ende deughden der heylighen.
In rijm-dicht beschreven door Henricus Ignatius de Newport, Priester. Verciert met schoone af-beldsels van kopere platen.
Antwerpen, Joannes Paulus Robijns, z.j. kl. 8o, or. leer (rug verguld).

1 in stock

Description

This post is also available in: Nederlands

Met 51 volblad kopergravures (sanctjes) in mooie afdrukken. Compleet? Je zou er 52 verwachten, maar you never know.
Wellicht een unicum: BCNI vermeldt alleen een uitgave uit 1723 (exemplaar Serrure 738). Robijns was werkzaam 1e kwart 18e eeuw (1704-1724). De approbaties zijn van vóór 1720. Niet in KB/CC, niet in VU. Het boek bevat, na de voorrede (8 pag., een pleidooi voor het lezen van heiligenlevens) telkens een katerntje met een kopergravure, die vervolgens wordt uitgewerkt.
Dus: uitgegeven als een verzameling, vgl. de patroonsbriefjes?