Puget de la Serre, Jean – Alle de stichtelyke werken van de heer De la Serre, historieschrijver van Frankryk

Alle de stichtelyke werken van de heer De la Serre, historieschrijver van Frankryk: Uit de Fransche in de Nederlandsche Taal ten meerendeel door J.H. Glazemaker overgezet. In drie Deelen onderscheiden. […]
Amsterdam/Delft/Rotterdam/Haarlem, [o.a.] G. van Goedesberg, 1666-’69. 3 delen, or. perk. Met illustraties: vijf gravures, waarvan vier uitslaand, allen in deel 1.
Bevat 16 werken van De la Serre. Vertalers: J.D., Jacob van der Schuere, H. Dullaert en J.H. Glazemaker (1620-1682)

 

Beschrijving

This post is also available in: English

Jean Puget de la Serre (15 november 1594 – juli 1665) was een Franse schrijver en toneelschrijver. Hij werd eind 1594 in Toulouse geboren. Hij was de auteur van meer dan honderd werken. Verder schreef hij verschillende balletten die werden opgevoerd in Brussel, waar hij tussen 1628 en 1635 deel uitmaakte van het hof van de verbannen Franse koningin-moeder Marie de Medicis.
Puget de la Serre keerde terug naar Frankrijk enige tijd vóór de dood van Marie de Medicis, uiterlijk in 1639, en had het geluk gunstig ontvangen te worden door koning Lodewijk XIII van Frankrijk en kardinaal de Richelieu, die hem een ​​pensioen van 2000 écus toekenden. Puget heeft zijn geluk misschien te danken aan de invloed van zijn neef, Pierre Puget de Montauron, een vooraanstaand financier van die tijd.
Hij werd benoemd tot bibliothecaris in het huishouden van Gaston, hertog van Orléans en werd in 1647 aalmoezenier van Gastons dochter, Anne Marie Louise d’Orléans (gewoonlijk bekend als la Grande Mademoiselle). Hij stierf in Parijs in 1665.