S.C.H. Nederburgh – De onmondigheid van den Javaan ten aanzien van het grondbezit

10,00

Indisch Staatsblad 1872, No. 117, art. 19. Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Januari 1878.
Papieren omslag, 77 pp.

1 op voorraad