KNSM – Hollandsche Lloyd

35,00

19 ansichtkaarten van de KNSM, met daarop de schepen, Hector, Mentor 2x, Phidias, Oranjestad, Willemstad, Jason, Delft 2x, Adonis, Hestia, Ares, Breda, Prins der Nederlanden 2x, Oranje Nassau 2x, Zeeland en de KNSM kade in Amsterdam

1 op voorraad

Beschrijving

This post is also available in: English

De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) was een in Amsterdam gevestigde Nederlandse rederij die heeft bestaan tussen 1856 en 1981. De rederij was de grootste in Amsterdam, en landelijk bezette zij een plaats in de top vijf van zeerederijen. De nadruk van het bedrijf lag op middelgrote vrachtschepen met een beperkte passagiersaccommodatie. Op haar hoogtepunt in 1939 bezat de rederij 79 zeeschepen. Daarvan gingen er tijdens de Tweede Wereldoorlog 48 verloren, maar de maatschappij overleefde deze enorme slag. Vanaf 1972 was de rederij bekend onder de naam KNSM BV, onderdeel van de moedermaatschappij KNSM Group NV. In 1981 sloot de KNSM zich aan bij Nedlloyd. Het opvallende laatste hoofdkantoor aan de Prins Hendrikkade heet nog steeds het Scheepvaarthuis, er is een hotel in gevestigd.

De Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) was een Nederlandse rederij gevestigd in Amsterdam die, inclusief veranderingen in naam en structuur, heeft bestaan tussen 1899 en 1981 en hoofdzakelijk diensten onderhield op de oostkust van Zuid-Amerika. In 1981 werd de KHL overgenomen door Nedlloyd. De formele geschiedenis van de KHL als vennootschap valt in drie perioden uiteen:

NV Zuid-Amerika Lijn (ZAL), de rechtsvoorganger (1899-1908)

NV Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) zelf (1908-1936)

NV tot voortzetting van den Koninklijken Hollandschen Lloyd (1936-1981), die in het spraakgebruik gewoon als KHL bleef aangeduid

Op 10 juli 1899 werd in Amsterdam de Zuid-Amerika Lijn (ZAL) opgericht. Diverse tegenvallers en zware concurrentie brachten het bedrijf in moeilijkheden. Op initiatief en met steun van de Nederlandsche Handel-Maatschappij werd dit opgelost door een geheel nieuwe, maar financieel sterkere vennootschap te beginnen die alle activiteiten van de Zuid-Amerika Lijn zou overnemen. Dit was de NV Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) die op 15 januari 1908 werd opgericht. In de jaren 1930 kreeg ook de KHL het erg moeilijk en op 15 mei 1935 moest surseance van betaling worden aangevraagd. Wederom werd een nieuwe vennootschap in het leven geroepen, nu door Wm. H. Müller & Co te Rotterdam en de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) te Amsterdam. Deze vennootschap werd op 30 november 1936 opgericht onder de naam NV tot voortzetting van den Koninklijken Hollandschen Lloyd. De directie van de vennootschap was in handen van Wm.H. Müller & Co. Op 1 juli 1970 trok Wm.H. Müller & Co zich uit de scheepvaart terug en verkocht men de KHL aan de KNSM, die de maatschappij als een afzonderlijke eenheid binnen het bedrijf liet bestaan. Als onderdeel van de KNSM werd de KHL in 1981 overgenomen door Nedlloyd. Kantoorpersoneel van het vrachtbureau werd opgesplitst naar kantoren van Ruys & Co. Amsterdam en Rotterdam. Andere afdelingen/personeel werden verplaatst naar Nedlloyd Rotterdam of kregen een afvloeiingsregeling.