Vairasse d’Alais, Denis – Historie der Sevarambes

3.500,00

Historie Der Sevarambes, Volkeren die een Gedeelte van het darde Vast-land bewoonen, gemeenlyk Zuid-land genaamd, Behelzende een naauwkeurig verhaal van de Regeering, Zeden, Godtsdienst, en Taal, dezer tot noch toe aan de Volkeren van Europa onbekende Natie.
Door S. d. B.
In dezen Tweden Druk vermeerderd met een nieuwe Reize na het gemelde Land, mitsgaders een zeer naauwkeurig Journaal wegens de Voyagie derwaarts gedaan in de Jaaren 1696. en 1697. op ordre der Hollandsche Oost-Indische Maatschappy door de Schepen de Nyptang, de Geelvink, en de Wezel. Vercierd met kopere Plaaten.
t’ Amsterdam, By Willem de Coup, Willem Lamsvelt, Philip Verbeek en Joannes Lamsvelt, Boekverkoopers. 1701.

Convoluut (zoals altijd), bestaande uit 3 boeken:

[auteur: Denis Vairasse d’Allais]: Historie Der Sevarambes, volkeren die een gedeelte van het darde Vast-land bewoonen, gemeenlyk Zuid-land genaamd, Behelzende een naauwkeurig verhaal van de regeering, zeden, godtsdienst, en taal, dezer tot noch toe aan de volkeren van Europa onbekende natie. (4 delen, geïllustreerd met 16 prenten). Door S. d. B.
[16], 349,[7] p. in 4°. Springt zoals altijd van 176,(2) op 183. Dit eerste deel is een denkbeeldige reis, met politieke strekking.

Sadeur, Jaques: Nieuwe Reize na het Zuid-land, behelzende de gewoontes en zeden der Zuidlanders, der zelver godtsdienst, oeffeningen, studien, oorlogen, gediertens, en alle de voornaamste zeldsaamheden welke aldaar gevonden worden. Door = [ps. van Gabriel de Foigny]. Amsterdam, (dezelfde uitgevers). 1701. 48 pag. in 4°.

Journaal wegens een voyagie, gedaan op order der Hollandsche Oost-Indische Maatschappy In de Jaaren 1696 en 1697 door het Hoekerscheepje de Nyptang, het Schip de Geelvink, en het Galjoot de Wezel, Na het Onbekende Zuid-land, En wyders na Batavia. [vignet, houtsnede]. Amsterdam, (dezelfde uitgevers). 1701. 24 pag. Laatste blz. marginaal besch., zonder tekstverlies.

N.B. prenten : front. (Lamsvelt]+deel I p. 7, 32, 43, 45 [ hoort in dl IV p. 295], 51, 65, 83, 91
deel II p.116, 122. 154
deel III p. 204, 235
deel IV p. 260, 272, 284, [295: zie I, 45]
Ca. de helft der prenten draagt de signatuur van Lamsvelt.

1 op voorraad

Artikelnummer: CS10432 Categorieën: , , , Tags: , ,

Beschrijving

This post is also available in: English

Zeldzame tweede Nederlandse uitgave van een uitgebreid geïllustreerd verslag van een denkbeeldige reis gebaseerd op het verhaal van het VOC-schip Vergulde Draeck dat op 28 april 1656 voor de kust van West-Australië verging. Het werd anoniem uitgegeven door de Franse schrijver Denis Vairasse ( ca. 1635-1700). Europeanen wisten nog bijna niets over Australië toen Vairasse zijn verslag voor het eerst publiceerde en zijn fantastische verhalen spraken tot de verbeelding van het publiek en verschenen in vele edities. Ze geven een goed beeld van wat er toen bekend en/of vermoed werd over deze weinig verkende streken en hebben mogelijk meer enthousiasme voor ontdekkingsreizen opgewekt dan de meer sobere feitelijke verslagen. In Vairasse’s verhaal keert een van de boten, uitgezonden op zoek naar hulp, terug met nieuws over de ontdekking van een beschaafd land waar de bemanning werd gevangengenomen en vervolgens werd vrijgelaten door een gewapende macht uit Sporunde, een vazalstaat van het grote koninkrijk Sevaambia in het binnenland. De Sporundeërs, die Nederlands en Spaans spreken als resultaat van een eerdere ontmoeting met Europezen, brengen de bemanning naar hun stad waar ze in vriendschap worden verwelkomd. Bij terugkomst van de boot worden de overlevenden van de Dragon d’Or vervolgens naar Sporunde gebracht, vanwaar kapitein Siden en zijn metgezellen verder gaan op reis naar Severambia” (Howgego).

“Met zijn nadruk op Deïsme, de rede en de volledige waardigheid van de mens, verwerpt de roman het grootste deel van waar Frankrijk voor had gestaan ​​van de Hugenotenoorlogen tot Lodewijk XIV, en kondigt in plaats daarvan de dageraad aan van de achttiende-eeuwse Verlichting en het negentiende-eeuwse liberalisme.” (Fiederich). Zoals de titelpagina aangeeft, verscheen de huidige editie van de Historie samen met twee kortere werken over Nederlandse ervaringen in Australië. Deze kortere werken voegden Gabriel Foigny’s even denkbeeldige verslag toe van Jacques Sadeur, die schipbreuk leed in dezelfde regio, en Willem Vlamingh’s dagboek van een echte reis naar Australië in 1696 en 1697, maar alleen het verslag van Vairasse bevatte illustraties.