Woorden van Jesus Christus tot het hart des jongelings; in een en dertig overwegingen

75,00

Brouwer, Theodorus pr.:  Woorden van Jesus Christus tot het hart des jongelings; in een en dertig overwegingen. Een geschenk voor jongelieden op den kruisweg des levens. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch. Deventer, J.W. Robijns & Comp. 1842. (2), 126, (2) p. 8o. Bijgebonden:  Herderlijke Brief over het lezen van schadelijke boeken, door Zijne Eminentie den kardinaal-aartsbisschop en de hoogw. bisschoppen van België, gerigt aan de geestelijkheid en de geloovigen in de onderscheiden bisdommen. Grave, J.Witz, 1843. 106, (1) p. Or. halfleer, 8o. Combinatie van een kinderboek en een herderlijk schrijven. Zeer zeldzaam, niet in SAB, niet in KB/CC. Scheurtje in de rug.

1 op voorraad